Кваліметрична модель 
оцінювання  рівня  розвитку дитини  старшого дошкільного віку
ДНЗ:  
Вихованець Гончарук Наталія Василівна
Термін 1 оцінювання: 05.10.2016р.
Термін 2 оцінювання: 05.05.2017р.
                 
Фактор Критерій 1 оцінювання 2 оцінювання Зміни
бал оцінювання оцінка критерію оцінка фактора   оцінка критерію  оцінка фактора крритерій фактор
I. Фізичний розвиток й здоров’я дитини 1. Біологічна зрілість (зріст, вага) 4 0,33 0,15 4 0,33 0,15 0,00 0,000
2. Здоров’ябережувальна компетенція 4 0,33   4 0,33   0,00
3. Особистісно-оцінна компетенція  4 0,34   4 0,34   0,00
II. Соціальний розвиток 4. Родинно-побутова компетенція  3 0,38 0,11 4 0,50 0,14 0,13 0,035
5. Соціально-комунікативна компетенція  3 0,38   4 0,50   0,13
III. Природничо-екологічний розвиток 6. Природничо-екологічна компетенція   3 0,75 0,11 4 1,00 0,14 0,25 0,035
IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток 7. Предметно-практична компетенція 3 0,38 0,11 4 0,50 0,14 0,13 0,035
8. Художньо-продуктивна компетенція 3 0,38   4 0,50   0,13
V. Ігрова діяльність  9. Ігрова компетенція 4 1,00 0,14 4 1,00 0,14 0,00 0,000
VII. Сенсорно-пізнавальний розвиток 10. Сенсорно-пізнавальна компетенція   3 0,38 #### 4 0,50 0,12 0,13 #####
11. Математична компетенція       3 0,38   ####
VII. Мовленнєвий розвиток   12.Комунікативна компетенція 3 0,38 0,11 4 0,50 0,13 0,13 0,019
13. Мовленнєва компетенція 3 0,38   3 0,38   0,00
Бальна оцінка #ЗНАЧ! 0,96   ####
Рівень розвитку дитини  #ЗНАЧ! Високий  

 

Результати моніторингу
рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку 
       
ДНЗ: Галузинецький ДНЗ
Вихованець: Гончарук Наталія Василівна
Термін 1 оцінювання: 05.10.2016р.
Термін 2 оцінювання: 05.05.2017р.
       
Фактор 1 оцінювання 2 оцінювання Зміни
I. Фізичний розвиток й здоров’я дитини 0,15 0,15 0,000
II. Соціальний розвиток 0,11 0,14 0,035
III. Природничо-екологічний розвиток 0,11 0,14 0,035
IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток 0,11 0,14 0,035
V. Ігрова діяльність  0,14 0,14 0,000
VII. Сенсорно-пізнавальний розвиток #ЗНАЧ! 0,12 #ЗНАЧ!
VII. Мовленнєвий розвиток   0,11 0,13 0,019
Бальна оцінка #ЗНАЧ! 0,96 #ЗНАЧ!
Рівень розвитку #ЗНАЧ! Високий  
       
Портрет розвитку дитини