Відомості про приміщення та матеріальну базуНазва показника
№

ряд-

ка


Усьо-

 го


Назва показника
№

ряд-

ка


Усього
А
Б
1
А
Б
 1
Загальна площа всіх приміщень (кв. м)
01
601
Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) 

 Фізкультурна зала 


31
0
 з них здано в оренду (кв. м)
02
0
Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м) 03
0
 Басейн
32
0
З рядків 01 та 03 – кількість кімнат 

 (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)


04
6
 Навчально-дослідна ділянка (арів)
33
12
 Підсобне господарство
34

3231
0
Їх площа (кв. м)
05
160,7
 Опалення (1 – центральне або власна котельня,
 
 
 Кількість навчальних кабінетів
 
 
 2 – пічне)
35
1
 Математики
06
0
 Водогін
36
1
 Фізики 
07
0
 у тому числі з гарячою водою
37
1
 Хімії
08
0
 Каналізація
38
1
 Географії
09
0
 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням
39
1
 Біології
10
0
 число посадкових місць у їдальні або буфеті 
40
10


 Української мови і літератури
11
0
 у тому числі у пристосованих приміщеннях
41
1
 Інших мов і літератур національних меншин
12
0
 Кількість поверхів в основній будівлі закладу
42
1
 Іноземної мови
13
0
До якого поверху є безперешкодний доступ
 
 
 Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 
14
0
 дітей-інвалідів
43
1
 Основ інформатики й обчислювальної техніки
15
0
Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні
 
 
 

у
встановлено комп’ютерних класів
16
0
та пришкільний інтернат), де навчаються учні
44
0
обладнано робочих місць з комп’ютером
17
0
з них:
 
 
них:
у тому числі на яких використовується 
 
 
 потребують капітального ремонту
45
0
 
операційна система з відкритим кодом
18
0
 перебувають в аварійному стані
46
0
Кількість комп’ютерів у закладі, усього
19
0
Чисельність учнів, які проживають на відстані 
 
 
 
підключено до Iнтернету
20
0
 більше 3 км від закладу і потребують підвезення
47
0
з
не працюють
21
1
 у тому числі:
 
 
них:
термін придбання становить понад 5 років
22
0
 учнів, для яких організовано підвезення 
48
0
 
використовуються в управлінсько-господарській
 
 
 з них за програмою “Шкільний автобус”
49
0
 
діяльності
23
0
 учнів, які проживають у пришкільному інтернаті
50
0
 
 у тому числі для ведення бібліотечного фонду
24
0
 
 
 
Крім
портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків
25
1
 Бібліотечний фонд
 
 
того,
планшетів
26
0
 Кількість книг, брошур, журналів (примірників)
51
0
кіль-
підключених до Iнтернету (з рядків 25 і 26) 
27
0
у тому числі підручників, усього 
52
0
кість
інтерактивних комплексів
28
0
з них для: 1-4 класів
53
0
Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання, 
 
 
 5-9 класів 
54
0
які використовуються у навчальному процесі
29
0
 10-11 (12) класів
55
0
Кількість майстерень
30
0