КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Групи у дошкільному закладі комплектуються за різновіковими ознаками.

2. У дошкільному закладі функціонують  групи загального розвитку

3. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

4.Наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі  встановлюється відповідно до діючого законодавства

5. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити: медичну довідку про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміолочне оточення, свідоцтво про народження дитини, документи для встановлення батьківської плати.

6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

7. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на  підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу,у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

8. Термін  письмового  повідомлення  батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини - 10 днів.