Звіт

Завідувача  Галузинецького дошкільного навчального закладу(ясла-садок) Деражнянського району Хмельницької області

 Сергієнко Руслани Анатоліївни про свою діяльність на посаді з 1 грудня 2016 по 31 травня 2017 року

Як завідувач , у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками завідувача, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Галузинецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) розташований за адресою: 32226 вул. Шкільна, 24 с. Галузинці, Хмельницька область, Деражнянський район.

Галузинецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) є комунальною власністю Деражнянської районної ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Деражнянської райдержадміністрації.

Школа побудована у 1954 році. У 1967 році, а потім у 1980 році добудовано приміщення початкових класів та майстерні, нині це спортивна кімната. У 2016 році відбулася реорганізація Галузинецького НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. - ДНЗ» шляхом перетворення у Галузинецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок). Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та 9 годинним робочим днем з 8.00 по 17.00 год.

         Мова навчання - українська.

         ДНЗ розташоване в одному приміщенні.

                В 2016-2017 навчальному році в ДНЗ функціонувала одна різновікова група від 3-х до 6-ти років. По списку у садочку перебуває 10 дітей. Дошкільний заклад розрахований на 17 дітей.

Протягом 2016 навчального року ДНЗ працював за Базовим компонентом «Українське довкілля»,»Впевнений старт» а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.
Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Група оснащена іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.
У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Дошкільний заклад розташований в типовому приміщенні на земельній ділянці площею 1,92 га. Територія достатньо озеленена, є свій яблуневий сад. На території дошкільного закладу є 1 прогулянково-ігрові майданчики з тіньовим навісом та спортивно-ігровий майданчик. Площа майданчиків достатня для проведення прогулянок та ігор на свіжому повітрі протягом усього року. Створені навчально-дослідницькі ділянки, на яких діти мають змогу спостерігати за ростом рослин та здобувати навички догляду за ними.

Групові приміщення закладу забезпечені необхідним обладнанням, меблями, канцелярськими товарами, твердим та м’яким інвентарем згідно вікових норм та навчальних програм. Стан групових кімнат відповідає художньо-естетичним, педагогічним, санітарно-гігієнічним вимогам. Групова кімната оформлена зі смаком, має свою кольорову гаму, свій інтер’єр з  урахуванням вікових особливостей дітей. Створені належні умови для різних видів ігрової діяльності. Обладнано відповідне ігрове середовище, створені умови для будівельних, сюжетно-рольових ігор «Сім’я», «Магазин», «Перукарня», «Пошта», «Лікарня»; оформлено зони пошуково-дослідницької, театралізованої діяльності; є в наявності іграшки, будівельний матеріал, настільні ігри, дидактичні ігри, роздатковий матеріал.

Дошкільний заклад забезпечений посібниками, навчально-методичною літературою, періодичними педагогічними виданнями. В кабінеті завідувача створено методичний куточок, де зібрана методична дошкільна література, періодичні видання, педагогічний досвід роботи вихователів.

У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітньо-виховного процесу, для роботи всіх категорій працівників.

Фінансово-матеріальне забезпечення ДНЗ відбувалось за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб – батьків, спонсорів. Матеріально-технічна база закладу постійно поновлюється та удосконалюється відповідно до санітарних та освітніх вимог.

Протягом 2015/2016 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.
Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:
-​ремонт м’ясорубки на харчоблоці;
-​чистка каналізації;

-зроблено вікно з харчоблоку у їдальню;

-ремонт огорожі закладу;

-частковий ремонт ігрового майданчика.

 
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ
ДНЗ укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 2 пед працівника  педпрацівників, 2 технічних працівника.Кількісний склад педагогів за освітою змінився,а саме скорочено сторожа та помічника вихователя наказом Відділу освіти РДА.
У 2015/2016 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователь будує свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.
                                   УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу були охоплені контролем усі суттєві питання. Здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснювала його Завідувач, Сергієнко Р.А., яка координувала роботу усіх служб наказами різного характеру, систематично контролювала їх виконання. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності велись окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів проводилась своєчасно. Найважливішим засобом ефективної організації життєдіяльності ДНЗ  був контроль з боку завідувача за станом розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, за організацією харчування, медичного обслуговування дітей, проводилась контрольно-аналітична робота. Матеріали за підсумками контролю узагальнювались і доводились до працівників всіх категорій шляхом заслуховування на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарадах. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначались проблемні завдання колективу.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, на основі діагностики самооцінки та оцінки адміністрації, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

 

У 2016/2017 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються.
РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователя, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

Покращилися знання дітей з логіко-математичного розвитку. Протягом року приділялась належна увага розвитку та навчанню дітей щодо формування соціальної компетентності. Менші показники – при формуванні мовленнєвої компетентності. Для розвитку мовлення вихователям груп слід продовжувати вчити використовувати засоби інтонаційної виразності, чітко, логічно, образно висловлювати думку про себе, більш уваги приділяти формуванню зв’язного мовлення та розвитку комунікативної активності. Потрібно і надалі продовжувати активізовувати допитливість дітей, аби вони прагнули досліджувати нове; розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання; заохочувати розвиток у них впевненості у своїх силах і незалежності; особливу увагу приділяти розвитку в дитини довільної поведінки через ігрові ситуації, різні види ігрової діяльності.

Освітня лінія «Дитина у природньому довкіллі» - слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати дітей до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя. Протягом 2015-2016 н.р. у своїй роботі педагоги використовували традиційні методики та елементи інноваційних технологій: В.Сухомлинського, С. Русової, розвивальні ігри Нікітіних, елементи технології саморозвитку М.Монтессорі, ТРВЗ. Це дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранній розвиток, креативність, самостійність, незалежність, самодостатність.

Педагогічний колектив ДНЗ впроваджував у практику ефективні навчально – методичні системи, застосовував нетрадиційні підходи до роботи з батьками, впроваджував інноваційні форми навчально – виховної роботи, педагоги закладу приймали активну участь в усіх районних та обласних заходах, з метою розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи.

 
РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДКІСТЮ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

З метою підвищення рівня психолого- педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу у 2015 – 2016 н. р. приділяли велику увагу формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця; проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів в усіх вікових групах; проведенню оздоровчо - пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини; особистісній діагностиці дітей та батьків з метою вивчення дитячо – батьківських відносин з подальшою консультативно – корекційною роботою. Проводились загальні батьківські збори, їх тематика була зазначена в річному плані; дні відкритих дверей для батьків, чиї діти тільки почали відвідувати та відвідуватимуть садочок в наступному році; анкетування.  Постійно поповнювались інформацією «Куточки батьків», в яких висвітлювались актуальні питання розвитку та виховання дітей дошкільного віку.

 
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування в ДНЗ проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; від 22.06.2005 № 507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», інструктивного листа  Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,  від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах». 

 Протягом 2015-2016 н.р. усі працівники закладу, дотримувались вимог нормативних документів та санітарного законодавства при зберіганні продуктів харчування і продовольчої сировини, яка надходила до ДНЗ з відповідними супровідними документами та сертифікатами якості. Кухонний інвентар використовувався за призначенням та відповідно промаркований. Для дітей в дошкільному закладі організоване триразове харчування. Графік видачі їжі протягом року не порушувався, діти отримували їжу згідно режиму дня. Контроль за якістю харчування постійно здійснювався райсанепідемстанцією, спеціалістами районного відділу освіти, завідувача Сергієнко Р.А, кухарем Маэвською А.І. Питання організації харчування виносились на виробничі наради, батьківські збори. Відповідно до перспективного меню, розробленого технологом відділу освіти та затвердженого в Ярмолинецькому міжрайонному управлінні Держсанепідемслужби у Хмельницькій області, в закладі складались щоденні меню-розкладки; здійснювався бракераж сирої та готової продукції; вівся Журнал обліку виконання норм харчування, його аналіз; проводився контроль за дотриманням режиму харчування; велась документація з харчування; контролювався санітарний стан приміщень харчоблоку.

В дошкільному закладі здійснювався постійний контроль за дотриманням технології приготування страв, збалансованістю харчування, дотриманням нормативного об’єму страв; виконанням натуральних та грошових норм харчування; вівся достовірний облік та аналіз. Батьківська плата за харчування дітей становила 40%, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та  інтернатних навчальних закладах», керуючись рішенням сесії Деражнянської районної ради від 26.12.2016  «Про Програму «Організація безкоштовного харчування дітей у навчальних закладах Деражнянського району на 2017 рік»З  01  січня 2017 року 16,00 грн. в день при 3-х разовому харчуванні (60%  батьківська плата – 9,60 грн., 40%  бюджетні кошти – 6,40 грн.). Встановлено на 2017 рік  пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних сімей  в розмірі 50%  від вартості харчування та безкоштовне харчування  дітей - сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування, дітей - інвалідів, дітей учасників бойових дій,  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та дітей, у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах.

На підставі цього рішення пільгами на оплату харчування дітей в дошкільному закладі у розмірі 50% користувалися 1 сім’я: (1 дитина), 8 дітей харчувалися за рахунок бюджету, з них: 1 дітина відповідно до довідок «Про державну соціальну допомогу».

 
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що у 2016 році днів пропущених за хворобою було  45  у 2015 150 випадків,з інших причин 2015- 29 випадки, 2016- 22 випадків.
Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть вихователь та помічник вихователя, які постійно контролюють, проводять фізкультурно - оздоровчу роботу з дітьми всіх вікових груп, разом з вихователями та батьками. Виконують заходи профілактичного характеру: щеплення, антропометрію, визначення гостроти зору, перевірку постави, огляд на педикульоз. Високоефективними є рекомендації загального санітарно-гігієнічного спрямування, зокрема: часто мити руки з милом; прикривати ніс та рот хустинкою (або одноразовими серветками), особливо при кашлі та чиханні; широко застосовувати засоби нетрадиційної (народної) медицини, гомеопатичні препарати, оксолінову мазь. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:
1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
2.​Систематичне щеплення дітей.
3.​Дотримання вимог санітарії.
4.​Здійснення гартування вихованців.
5.​Організація фізичного виховання.
6.​Чітке дотримання режиму дня.
7.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.
ПІДСУМКИ
Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.
Але є труднощі, які необхідно вирішувати це, капітальний ремонт закладу внутрішньої сторони та фасадної, ремонт ігрового майданчика,заготівля дров на опалювальний період.